fbpxAllt du behöver veta om coronavirus - Sexperterna
  Kroppen

  Allt du behöver veta
  om coronavirus

  Den som lever med hiv har inte någon extra anledning att oroa sig över coronaviruset som just nu förekommer flitigt i medierapportering.

  Statsepidemiologen Anders Tegnell, och infektionsläkare Anna-Maria Ekström säger båda till Noaks Ark-podden att inget tyder på att hivpositiva skulle vara någon större riskgrupp än någon annan, när det gäller coronavirus.

  – Jag tror man kan räkna sig som vem som helst i befolkningen vilket man på många sätt kan göra som hiv-positiv idag, säger Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten.

  Det finns däremot andra grupper med förhöjd risk att drabbas hårdare av coronavirus.

  – Framför allt personer som är äldre och har en känd hjärt- lungsjukdom, och även personer med diabetes har viss ökad risk att bli sjuk och personer med en underliggande cancer, säger Anna-Maria Ekström, professor i infektionsepidemiologi vid Huddinge sjukhus till Noaks Ark-podden.

  De fall av viruset som kommit till Sverige har hittills isolerats och det förekommer ingen känd spridning av coronavirus i landet idag. Ett praktiskt råd för att minska risken för spridning av viruset är god handhygien.

  – Tvätta händerna ordentligt med tvål och vatten och använd handsprit om man varit ute på stan eller träffat någon som är förkyld, säger Anna-Maria Ekström.

  Var denna artikel värdefull?