fbpxKONTAKT – ORGANISATIONER - Sexperterna

  FAKTA

  KONTAKT – ORGANISATIONER

  För dig som är hivpositiv eller är anhörig till någon som lever med hiv, finns det flera organisationer som arbetar med dessa frågor. Ibland kan det vara skönt att prata med någon som har mycket kunskap, få sina känslor bekräftade eller bara få svar på frågor utan att leta igenom hela internet. Här har vi sammanställt de största organisationerna och vilka deras huvudfokus är.

  Noaks Ark
  Denna organisation arbetar för att förebygga hiv samt stödja hivpositiva och deras anhöriga. De arbetar med utbildning- och informationsinsatser för att öka kunskapen och medvetenhet om hiv. Noaks ark har stödverksamhet för hivpositiva, familjer och närstående till någon som lever med hiv. Sociala aktiviteter, samtalsgrupper, enskilda stödsamtal och psykoterapi är några av sakerna som Noaks Ark kan erbjuda. Kliniken i Stockholm erbjuder även hivtestning med snabbsvar. I Stockholm ligger kliniken på Eriksbergsgatan 46 och har öppet mellan 10.00-17.00. På hemsidan finns mer info om aktuella aktiviteter.

  Noaks Ark Direkt
  Noaks Ark har även ett telefonnummer du kan ringa till på nr 020-78 44 40 alternativt +46 771 78 44 40 om du befinner dig utanför Sverige. Du har rätt att vara anonym, samtalet syns inte på din telefonräkning och är gratis om du befinner dig i Sverige.

  Hit kan du ringa om du har frågor om hiv, könssjukdomar, känner oro för dig själv eller någon annan som lever med hiv. Om du ska skriva om hiv eller möter folk som lever med hiv kan du också ringa hit för information och råd. De arbetar med stödverksamhet och du kan ringa flera gånger till samma rådgivare. Alla som arbetar på Noaks Ark Direkt har tystnadsplikt.

  Posithiva gruppen 
  Organisationen arbetar för att öka kunskapen i samhället om hiv samt att förbättra villkoren för hivpositiva. De erbjuder social verksamhet, ger stöd, stärka personer, samla hivpositiva för utbildning och kontakt. Personerna som arbetar med Posithiva gruppen lever själva med hiv. Deras primära målgrupp är män som har sex med män, men mycket av deras arbete riktar sig till alla som lever med hiv. Posithiva gruppen arbetar även med informationsspridning om hur det är att leva med hiv, samt opinionsbildning för att öka kunskapen i samhället. På deras hemsida finns mer information om vad de arbetar med samt aktuella uppdateringar.

  Hivmottagning på Venhälsan
  Hit är vuxna personer som lever med hiv välkomna oavsett om de remitterats från andra sjukhus eller fått sin diagnos på Venhälsan. På Venhälsans hivmottagning arbetar sjuksköterskor, läkare, psykiatriker, sekreterare och kuratorer. Alla oavsett sexuell läggning och kön är välkomna hit. Här kan du träffa läkare och diskutera eventuell behandling, få mer information om olika mediciner och prata med professionella som har mycket kunskap om hiv. De eftersträvar att du ska få träffa samma läkare varje gång. På hemsidan finns mer information och kontaktuppgifter.

  Var denna artikel värdefull?

  BIVERKNINGAR AV MEDICINERING

  Dagens hiv-behandlingar är väldigt effektiva och möjliggör att personer med hiv kan leva ett långt och friskt liv. För att hålla virusnivåerna nere måste man ta medicin varje dag. De hiv-läkemedel som finns...

  Läs mer

  MEDICINERING

  Sen hiv upptäcktes har behandlingsmetoderna kommit mycket långt. Numera är hiv inte en dödsdom och den rätta termen för hiv är numera en kronisk sjukdom. Detta innebär att en person som fått sin...

  Läs mer

  SEX SOM HIVPOSITIV

  Sex, kärlek och njutning är behov som de flesta av oss har. När man precis fått sin hivdiagnos är många rädda för att det kommer ha en negativ inverkan på deras sexliv. Det är...

  Läs mer