fbpxMEDICINERING - Sexperterna

  HIV OCH KÖNSSJUKDOMAR

  MEDICINERING

  Sen hiv upptäcktes har behandlingsmetoderna kommit mycket långt. Numera är hiv inte en dödsdom och den rätta termen för hiv är numera en kronisk sjukdom. Detta innebär att en person som fått sin hivdiagnos kommer att leva med hiv resten av livet, eftersom hiv inte går att bota. Men tack vare dagens behandlingsmetoder kan man må bra och ha omätbara virusnivåer vilket betyder att man inte behöver oroa sig för att överföra viruset till andra.

  Hiv är ett virus som inte går att få bort helt eller bota. Det finns inget vaccin mot hiv och det saknas mediciner som kan ta bort allt virus som orsakar infektionen. Till skillnad från bakterier som kan föröka sig själva, tränger virus in i kroppens celler och använder värdcellen för att föröka sig. Därmed är det svårt att bekämpa viruset utan att samtidigt skada cellen som viruset sitter i. Det är kroppens immunförsvar som bekämpar och håller virusinfektioner i schack.

  Trots att det inte finns något botemedel för hivinfektionen kan sjukdomsförloppet bromsas upp genom behandling. Medicinerna sänker halten virus i blodet genom att försvåra deras reproduktion. Ju mer hivvirus man har i blodet desto snabbare antas försvagningen av immunförsvaret gå. Man försöker alltså med mediciner minska mängden hivvirus i blodet, för att bromsa utvecklingen av aids. Om man har lägre virusnivåer försvagas immunförsvaret inte lika snabbt och de sänkta virusnivåerna ger immunförsvaret en möjlighet att återhämta sig. Därför kallas det för ”bromsmediciner”. Andra benämningar är ”arv”- antiretroviral behandling, eller ”heart”, higly effective antiretroviral treatment, som på svenska blir högeffektiv antiretroviral behandling. Vid medicinering måste man noga följa läkarens föreskrifter. I och med att viruset inte kan tas bort helt är behandlingen med bromsmediciner livslång.

  En person som går på behandling kan idag få ner sina virusmängder så lågt att de inte ens är mätbara. När virusmängderna är så låga minskar även risken att hiv överförs till andra, vilket kan vara en ökad trygghet när man har sex med personer som inte har hiv.

  Dagens mediciner kan ha en rad olika, både lättare och svårare biverkningar. Risken för biverkningar ökar ju fler mediciner som kombineras. Ibland kan biverkningarna bli så svåra att behandlingen måste avbrytas.

  Ett hivtest och eventuella bromsmediciner är alltid gratis och du har alltid rätt att vara anonym när du testar dig. Visar det sig att du har hiv måste du däremot uppge din identitet.

  Här finns mer information om organisationer som arbetar med hiv

  Var denna artikel värdefull?

  BIVERKNINGAR AV MEDICINERING

  Dagens hiv-behandlingar är väldigt effektiva och möjliggör att personer med hiv kan leva ett långt och friskt liv. För att hålla virusnivåerna nere måste man ta medicin varje dag. De hiv-läkemedel som finns...

  Läs mer

  KONTAKT – ORGANISATIONER

  För dig som är hivpositiv eller är anhörig till någon som lever med hiv, finns det flera organisationer som arbetar med dessa frågor. Ibland kan det vara skönt att prata med någon som...

  Läs mer

  SEX SOM HIVPOSITIV

  Sex, kärlek och njutning är behov som de flesta av oss har. När man precis fått sin hivdiagnos är många rädda för att det kommer ha en negativ inverkan på deras sexliv. Det är...

  Läs mer