fbpxCHEMSEX - Sexperterna

  FAKTA

  CHEMSEX

  Droger har varit en del av communityt i decennier. Hur vanligt och exakt vilka droger och hur dessa droger tagits har så klart förändrats över tid. Men det är tydligt att vi ser en snabb förändring just nu. Även om det finns hbtq-personer som använder droger dagligen så använder majoriteten av användarna droger mer sporadiskt. Ofta tas drogerna i samband med sex eller en utekväll för att förhöja känslan och kunna vara mer ohämmad än vanligt.

  Klicka dig vidare via knapparna nedan. Om du vill komma i kontakt med Sexperternas samtalsmottagning klickar du på Stöd-knappen.

  MINSKA RISKERNA MED CHEMSEX

  • Känn in dagsformen.
  • Var extra försiktig om du blir bjuden eller provar något för första gången.
  • Förutsätt inte att styrkan är densamma även om du köpt från samma person.
  • Mät upp GHB/GBL, shotta aldrig direkt ur flaskan.
  • Dela inte nålar eller andra verktyg.
  • Se till att ha med dig kondomer, glid och eventuellt handskar för fisting.
  • Håll dig informerad om drogers effekter och troliga bieffekter.
  • Testa dig regelbundet för könssjukdomar, hiv och hepatit C.
  • Om det funnits en risk för överföring av hiv till följd av osäkert sex, kontakta en STI-klinik (t ex Venhälsan) eller sjukhus och be om PEP direkt.
  • Känner du oro för dig själv eller någon annan, prata med någon du litar på eller med exempelvis en kurator.

  CHEMSEX CHECK

  Chemsex kommer alltid med olika risker som kan påverka ens fysiska eller psykiska hälsa. Det är därför viktigt att ha strategier för att minska riskerna så tidigt som möjligt. Ett sätt kan vara att hitta sina gränser för vad man är bekväm med och inte. Chemsex check är ett verktyg för dig som vill få koll på dina gränser när det kommer till chemsex. Det kan användas både av dig som håller på med chemsex eller stöter på chemsex i din yrkesroll. Du kan även kontakta vår samtalsmottagning för att göra den med en av våra kuratorer.

  Ladda ner Chemsex check här.

  *Chemsex check är framtaget av Checkpoint BLN i Berlin som Sexperterna har fått tillåtelse att översätta och dela.

  ATT KOMMA NED

  Att komma ned är drogernas motsvarighet till alkoholens baksmälla. Vissa känner sig bara lite trött efter, medan för andra är det i sig en anledning att sluta ta droger, eller åtminstone kännas så i stunden. Olika droger ger olika effekter efteråt och hur man mår skiljer sig åt från person till person, beroende på drog och mängd och kan förändras över tid. Fixar du inte att gå till jobbet på måndag morgon utan att ta en återställare kan det vara en idé att prata med någon.

  OM DU ELLER NÅGON ANNAN TAGIT FÖR MYCKET

  • Om du själv känner att du blir yr eller mår dåligt, säg till någon genast. Om du känner att du kommer förlora medvetandet, lägg dig på sidan.
  • Om någon annan tagit för mycket –ring ambulans. Polisen kan komma men att motverka ett dödsfall är viktigast. Är det inte möjligt, ta en taxi eller låt någon som inte tagit alkohol eller droger att köra.
  • Lämna aldrig en person som tagit för mycket ensam.
  • Se till att personen andas – ge konstgjord andning eller hjärt- och lungräddning om du kan.
  • Lägg person i stabilt sidoläge och vakta personen så den inte kvävs av spyor.
  • Lätta på eventuella chokers, masker etc.
  • Tänd lampor så att det blir ljust.
  • Skapa en lugn miljö för personen.

  ÖVERGREPP

  En person som tagit för mycket har en högre risk att bli utsatt för sexuella övergrepp. Var en aktiv åskådare och säg till och bryt om du uppfattar att ett övergrepp sker eller om du upplever att någon tagit för mycket.

  Om du varit, eller misstänker att du varit utsatt för ett övergrepp så kan du få hjälp. I Stockholm finns Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset som erbjuder stöd och medicinsk hjälp. De kan också hjälpa dig att polisanmäla om du vill det.

  Det är inte ovanligt att ha svårt att sätta ord på övergrepp, särskilt om övergreppet skett i ett chemsex-sammanhang där gränserna redan kan vara otydliga. Om du är osäker på vad som hänt så kan det vara bra att prata med någon du litar på eller en kurator, exempelvis på en STI-mottagning som Venhälsan eller Sexperternas kurator.

  STÖD OCH HÄLSA

  Nedan finns information om stöd och hälsa.

  SEXPERTERNAS SAMTALSMOTTAGNING

  Vill du prata med någon om att sluta, ta mindre droger, ta en paus eller göra det säkrare? Vi fokuserar på att möta dina behov och erbjuder stöd anpassat efter dina frågeställningar och mål. Samtalen är gratis och du kan vara anonym.

  Vi erbjuder samtal till personer över 18 år i communityt som har erfarenheter av eller funderingar kring droger och/eller chemsex. Om du är under 18 år, hör av dig, så kan vi guida dig vidare.

  Våra tjänster inkluderar:

  • Samtal med en kurator med specialkompetens inom droger, chemsex, sexarbete och säkrare sex.
  • Konfidentiella möten utan journalföringsplikt, där vi gemensamt beslutar om eventuella minnesanteckningar.

  Exempel på ämnen vi kan hjälpa till med:

  • Funderingar kring droger och sex.
  • Oro för dig själv eller en vän.
  • Funderingar kring att sälja sex.
  • Kontakt med myndigheter, sjukvård eller beroendevård.

  För tidsbokning eller rådgivning:

  • Mail: mottagning@rfslstockholm.se
  • Telefon / SMS / WhatsApp: 073 520 51 94 / 076 394 84 05
  • KIK: chemsex_mottagningen
  • Instagram / Facebook: chemsex_mottagningen

  Besöksadress: Alsnögatan 7, 3 tr (Danvikstull).
  Vänligen ring på porttelefonen märkt ”Sexperterna/Testpoint/RFSL Stockholm” för att bli insläppt. För tidsbokning eller rådgivning, kontakta oss på ovanstående kanaler.

   

  VÅRDEN

  Många tror att vårdens enda fokus är att man ska sluta använda droger men det finns mycket hjälp att få oavsett vad ens mål är. Man kan bland annat få hjälp genom regionernas beroendeprogram. Hur programmen är uppbyggda, målsättningar, omfattning och hbtq-kompetensen ser ut varierar. Ett viktigt budskap till de som hör av sig är att man inte ska ge upp bara för att det första bemötandet kanske inte är det bästa.

  Viktigt att veta är att all sjukvårdspersonal har journalföringsplikt. Om man är orolig för att det man talar om kommer synas för andra man träffar inom vården kan man be vårdmottagningen om hjälp att spärra journalen, det går även att göra själv genom att logga in på 1177.se. En spärrad journal gör att enbart den aktuella mottagningen kan se journalanteckningarna.

  På 1177.se finns mer information om var man kan vända dig om man vill ha stöd och hjälp. För att läsa mer klicka här – högst upp på sidan kan man välja i vilken region man befinner sig i.

  SPRUTBYTEN

  Sprutbytesprogram finns för att genom rena nålar och verktyg minska risken för att hiv eller hepatiter överförs. Det är ett effektivt sätt att öka hälsan hos personer som injicerar droger.

  Sprutbytesprogram finns bland annat i:

  Karolinska Universitetssjukhuset och Beroendecentrum Stockholm har tagit fram broschyrer för personer som injicerar som du kan läsa nedan.

  Broschyr om säkrare injicering.

  Broschyr om hur du hanterar injektionsskador och infektioner.

  Broschyr om hur du hanterar överdoser.

  BEROENDEVÅRD

  Socialtjänsten i din kommun kan erbjuda hjälp såsom samtalsstöd och behandlingsinsatser.

  Steget att kontakta beroendevård kan ibland kännas stort och vara förknippat med stigma eller känslan av att man inte hör hemma där. Då kan ett alternativ vara att ta kontakt med en husläkare eller någon annan som man har förtroende för inom vården. Man kan också be om att få prata med en kurator på exempelvis Livsstilsmottagningen i Stockholm eller där du brukar gå och testa dig för hiv eller könssjukdomar, till exempel Venhälsan. Värt att nämna är att hiv-mottagningar inte har droger i sitt uppdrag och vanligtvis är deras kuratorer fullbokade men det är värt ett försök.

   

  DROGER

  Samtliga droger nedan är illegala men vi har försökt att beskriva dem så neutralt och faktabaserat som möjligt.

  AMFETAMIN

  Amfetamin är en kemisk centralstimulerande drog. Det tillverkas i tablettform eller som pulver och kan sväljas, snortas (dras upp i näsan) eller injiceras. Vid intag överstimuleras utsöndringen och upptaget av dopamin och noradrenalin i hjärnan. Det ger bland annat en känsla av intensitet, ökad energi och självsäkerhet. Amfetamin ökar även pulsen och höjer blodtrycket. Lusten att äta och sova försvinner ofta under ruset, medan sexdriften och uthålligheten till en början ökar. Eftersom amfetamin verkar uppiggande använder en del det som kompensation för trötthet man kan få av droger är ”downers”, till exempel GHB/GBL och ketamin.

  Vid ett eventuellt beroende ersätts de positiva känslor man kan få i början av abstinens och utmattning.

  Koncentrationen av amfetamin i tabletterna eller pulvret kan variera från gång till gång vilket kan leda till oavsiktlig överdos. Vid överdos finns risk för kollaps eller dödsfall till följd av påverkan på hjärta och andning. Kombinationen amfetamin och alkohol ger sämre hälsa.

  Det finns en risk att få eller överföra flera infektioner såsom hiv och hepatiter genom att dela sprutor och andra verktyg. Sprutbytesprogram finns i flera städer.

  Bland de ofrivilliga effekterna finns ofrivilliga muskelryckningar, tuggreflexer och muntorrhet. Efter ruset får man ofta depressiv ångest, paranoia och humörsvängningar. Vissa psykotiska och depressiva biverkningar kan bli långvariga eller permanenta.

  CANNABIS

  Cannabis är ett samlingsnamn på en grupp hampaväxter som man bland annat kan utvinna hasch och marijuana från. Hasch ses oftast i form av lakritsliknande kakor eller oljekoncentrat, medan marijuana snarare ser ut som tobak eller torkat gräs. Cannabis kan rökas, ätas eller drickas. Effekten varierar och beror ganska mycket på stämningen eller omgivningen. Vanligast är att man först känner en viss avslappnad seghet, blir pratsam och fnittrig. Senare blir man ofta tyst, fundersam och sömnig. Ämnet som ger upphov till ruset kallas THC (tetrahydrocannabinol) och är fettlösligt. THC kan därför lagras i fettvävnader och fortsätta påverka kroppen under 3-4 veckor efter ruset.

  Vanliga biverkningar är ångest, olust, panikkänslor och paranoia. Korttidsminne och inlärningsförmåga försämras. Vid regelbunden användning kan de negativa effekterna på hjärnan bli kraftigare och långvariga. Försämrat logiskt tänkande, svårigheter att reflektera över sig själv och omvärlden. Risk för psykos. Hormonrubbningar som ger bland annat lägre sexdrift. Ökad risk för lungsjukdomar vid rökning. Alkohol och cannabis tillsammans ökar risken för yrsel. Cannabis är starkt psykiskt beroendeframkallande.

  ECSTASY/MDMA

  Ecstasy (E) är ett samlingsnamn för kemiskt framställda droger som oftast tillverkas i form av tabletter eller frimärksliknande impregnerade pappersbitar. MDMA kan också komma som brunaktiga kristaller som man tar oralt, men i grunden är det ingen skillnad mellan Ecstasy och MDMA. Innehållet varierar, men är vanligen centralstimulerande och tänkt att ge en uppåtkänsla med ökad energi, minskade hämningar, eufori och förstärkta sinnesintryck. Olika hög dos ger olika starkt effekt så klart, hur hög dos är ofta svårt att förutse.

  Ecstasy har därför kommit att förknippas med klubbscenen. Känslan av att man själv och omgivningen är snygg och sexig kan ibland förstärkas, men ecstasy påverkar snarare erektion och orgasm till det sämre. För vissa är Ecstasy/MDMA en klubbdrog, andra tycker den förhöjer känslan av sex.

  Ecstasy är mer psykiskt vanebildande än direkt fysiskt beroendeframkallande. Ecstasy i kombination med alkohol ökar risken för sämre hälsa. Drogen kan ge höjd kroppstemperatur och påverkar vätskebalansen i kroppen. Vid akut värmeslag bör man kyla kroppen genom ett svalt bad eller dusch. Vätska bör intas men inte mer än en halvliter per timme. Mer kan orsaka vattenförgiftning. Är det akut fara för någons hälsa är det alltid bäst att ringa ambulans.

  Ecstasy kan orsaka psykisk överstimulering som ofta följs av bland annat trötthet, sömnsvårigheter, deppighet, ångest, muntorrhet, höjd kroppstemperatur, svettningar och uttorkning. Kan ge psykoser med obehagliga hallucinationer. Kan i högre doser leda till hjärtklappning, högt blodtryck och dödsfall. Kan vid långvarig/återkommande användning ge mycket svårbehandlade depressioner.

  FENTANYL

  Fentanyl är en syntetisk opioid och ett läkemedel som inom sjukvården används som lindring vid mycket starka smärtor. Fentanyl finns som plåster, tabletter, spray och kan också injiceras. Beroende av sammansättning kan Fentanyl vara över 100 gånger starkare än morfin vilket medför en stor risk för överdos. Det är inte ovanligt att Fentanyl används för att blanda ut andra droger vilket ökar risken för överdosering. Även kombination med alkohol och benzo ökar risken för överdos.

  I berusningssyfte ger Fentanyl en euforisk och lugnande effekt och att komma ner från drogen kan medföra muskelvärk, rastlöshet, ångest, illamående men till skillnad från andra opioder kan komma-ner-processen vara mycket jobbigare.

  Bra att veta är att Naloxon kan häva överdoser av opioider såsom fentanyl. Det fungerar så att det blockerar opioidreceptorerna i hjärnan och gör så att personen som överdoseras kan andas igen. Naloxon ger inget rus och är helt ofarligt. Preparatet är receptbelagt och kan skrivas ut av läkare eller hämtas på vissa sprutbyten.

  GHB/GBL

  GHB/GBL (G, gobbe) är en färg- och luktlös, saltsmakande vätska, men tillverkas även i pulverform. GHB/GBL ger en ökad sexlust, hämningar släpper och beroende på mängd så kan omdömet svikta och man gör saker som man inte hade tänkt att man skulle göra. GHB/GBL är också muskelavslappnande vilket gjort drogen populär bland de som ägnar sig åt till exempel fisting.

  GHB/GBL är känt för att vara mycket svårt att dosera och många upplever obehagliga och skadliga effekter, dödsfall har inträffat. GHB/GHB mäts i tiondels milliliter och skillnaden mellan önskad dos och överdos är mycket liten.

  Viktiga budskap:

  • GBL är starkare än GHB så ha koll på vad du tar och hur mycket du tar. Är du osäker så undvik helt eller ta mindre än du brukar.
  • Olika tillverkare kan göra GHB/GBL med olika styrka.
  • GHB/GBL har den effekten att man vill ha mer när man väl börjat, lite som med alkohol. Vanligt är att man sätter timern på telefonen.
  • Att kombinera med alkohol ger en ökad risk för negativa konsekvenser.
  • GHB/GBL är en nedåt-drog, kombinera aldrig med andra nedåt-droger som tex ketamin.
  • Ring alltid ambulans om någon i din närhet tagit för mycket.
  • Lämna inte en person som tagit för mycket ensam. Sitt med personen och se till att personen inte kvävs om den kräks eller slutar andas.

  Vilken effekt drogen ger beror på bland annat kroppsvikt, fysiskt hälsotillstånd, vilket humör man är på och hur stor dos man tar. Kan vara beroendeframkallande. Bland biverkningarna finns illamående, kräkningar och kraftig trötthet. Risk för obehagligt rus med psykotiska inslag. Kan vid högre doser eller i kombination med alkohol och andra droger leda till andningsbesvär, medvetslöshet eller i värsta fall orsaka dödsfall till följd av påverkan på hjärta och andning.

  KETAMIN

  Ketamin (keta, Special K) är ett bedövningsmedel och används också som en drog. Ruset kan upplevas som ett trans-liknande tillstånd med halluciena inslag. Vanligast är att drogerna tas oralt i form av tabletter eller pulver genom näsan.

  Ketamin är vaneframkallande. Undvik att använda ketamin själv då du kan förlora kopplingen till verkligheten. Ketamin kan också försämra balans och finmotoriken vilket gör att du kan ramla och slå dig. Ketamin är som sagt ett bedövningsmedel så det gör nog inte ont i stunden men efteråt.

  Kombinera ej med andra droger såsom alkohol, heroin, GHB/GBL eller läkemedel såsom benzo.

  KOKAIN

  Kokain är en centralstimulerande drog och ger ungefär samma effekter som amfetamin men under ett kortare och mer intensivt rus. Kokain framställs ur kokaplantans blad och kan snortas (dras upp i näsan), ätas, injiceras och rökas. Vid intag överstimuleras utsöndringen och upptaget av dopamin i hjärnan. Det ger en känsla av välbefinnande och självsäkerhet, hjärtat slår snabbare och blodkärlen vidgas. Sexlusten och känsligheten ökar, orgasmen intensifieras men det kan bli svårare att hålla kuken hård. Det är inte bra att kombinera kokain med alkohol.

  Kokain är mycket vanebildande och bränner snabbt ut hjärnans eget belöningssystem. Vanligt med depression, ångest och paranoia efter ruset. Skador på slemhinnor vid upprepad snorting. Om du använder kokain, kom ihåg att äta och dricka, låt kroppen vila ordentligt.

  LSD

  LSD är en kemisk psykedelisk drog som påverkar sinnesupplevelser så att omgivningen och den egna verklighetsuppfattningen förvrängs. Effekterna av LSD varierar från person till person och från gång till gång – det kan vara spännande men lika gärna förvirrande eller skrämmande. Berusningen kan pågå i timmar som känns långa som dagar. Sex i samband med LSD kan upplevas som surrealistiskt, extatiskt eller bara märkligt stelt. LSD är ingen hit i stökig klubbmiljö eftersom ljud, ljus och rörelser kan förstärkas och förvrängas så att de får obehagliga proportioner.

  Förekommer i tablettform eller impregnerade pappersbitar. Det är stor skillnad mellan en stark och en svag dos, en högre dos kan ge oönskade negativa effekter. Illegalt tillverkade drogers effekt är svåra att förutsäga då den verksamma substansen kan variera stort. Använd inte drogen när du är själv. Välj en trygg miljö där du har lugn och ro, helst i sällskap av någon du litar på och som kan se till att man får snabb hjälp om något skulle gå snett.

  Illamående, hjärtklappning, höjt blodtryck, darrningar, yrsel och frossa är vanliga biverkningar. Vanligt med depressioner och ångest efter rus, ibland även återtrippar (flashbacks) med rus vid tillfällen då man inte tagit drogen. LSD har kraftiga effekter på psyket och kan orsaka psykos som riskerar att finnas kvar under lång tid.

  METAMFETAMIN

  Metamfetamin (Tina, crystal meth, ice) är en kemisk centralstimulerande drog. Metamfetamin ger en kraftigare påverkan och är mer beroendeframkallande.  Drogen förknippas ofta med sex och sexfester eftersom den kan öka sexdriften, uthålligheten och självsäkerheten. Kan sväljas, snortas (dras upp i näsan), rökas och injiceras/slamma.

  Metamfetamin är mycket vanebildande och bränner snabbt ut hjärnans eget belöningssystem så att man har svårt att känna positiva kickar av det som man annars brukar bli glad och lycklig av. Inte ovanligt med depression, ångest, paranoia och humörsvängningar dagarna efter ruset. En utmaning rent sexuellt är kunna njuta av sex utan metaamfetamin. Kicken i samband med sex är så stark att det är vanligt att man upplever att sex utan droger blir inte lika spännande och till slut har man aldrig sex utan droger och dessa två blir starkt sammankopplade.

  Om du använder metaamfetamin, kom ihåg att äta och dricka, låt kroppen vila ordentligt. Om du väljer att injicera/slamma är det viktigt att använda rena nålar och verktyg. Sprutbytesprogram finns i flera städer.

  Var denna artikel värdefull?

  ALKOHOL OCH SEX

  Vissa älskar fyllesex medan andra föredrar att vara nyktra när de knullar. För de som gillar sex under rus hänger det ofta ihop med att berusningen gör en mindre blyg. Folk vågar helt enkelt...

  Läs mer

  HANTERA ÖVERDOSER

  VAD ÄR EN ÖVERDOS? En överdos innebär att kroppen inte klarar av att ta hand om drogerna som finns i systemet. Beroende på vilken drog som har tagits kan tecken på överdos se...

  Läs mer

  HANTERA ÖVERDOSER

  VAD ÄR EN ÖVERDOS? En överdos innebär att kroppen inte klarar av att ta hand om drogerna som finns i systemet. Beroende på vilken drog som har tagits kan tecken på överdos se...

  Läs mer

  POPPERS

  Poppers är en vätska som ger en kraftig och snabb blodkärlsvidgande effekt. En del använder poppers för att ge en förstärkt känsla på dansgolvet eller vid sex. Vid inandning av poppers slappnar vissa typer av...

  Läs mer

  SEXPERTERNA / CHEMSAFE

  Vad är Chemsafe?  Chemsafe är en avdelning inom Sexperterna med fokus på risk- och skadereduktion (harm reduction) för personer som använder droger i sexfrekventa miljöer eller i samband med sex. Insatsen utgör en särskilt...

  Läs mer

  VINBALLE OCH ALKOHOLIMPOTENS

  ”Alcohol provokes and unprovokes; it provokes the desire, but it takes away the performance” -William Shakespeare, Macbeth II, 3 Vid mindre mängder alkohol upplever många människor en ökad sexuell lust. Det hänger ihop...

  Läs mer