fbpxLägesuppdatering apkoppor - Sexperterna
  Aktuellt

  Lägesuppdatering apkoppor

  Under sommaren ökade spridningen som väntat och det fanns en oro för att Pride-firanden fyllda av hångel, sex och dans på nattklubbar skulle förvärra situationen. Många såg en utmaning med att uppmana personer till extra försiktighet med sina sexuella äventyr och att vara uppmärksamma på symtom. Samtidigt befarades det att människor skulle vara trötta på restriktioner efter corona-pandemin.  Vi bestämde oss för att höra med Erik Sturegård (Folkhälsomyndigheten) och Finn Filén (Venhälsan) om hur läget ser ut nu idag.

   

  Erik Sturegård, Folkhälsomyndigheten.

  Hur gick det och hur ser läget ut idag? 

  – Man såg inte en ökad spridning efter Pride, vilket kan betyda att folk tagit till sig de budskapen vi uppmanat till om att vara lite mer återhållsamma med sina sexuella kontakter, säger Erik Sturegård.

  – Idag går kurvan nedåt. Smittan sker fortfarande men läget ligger ganska stabilt mellan 7-11 fall i veckan. I Europa går kurvan också nedåt. Totalt sett är det dock fortfarande en ganska stor smittspridning runt om i världen även om smittspridningen sjunker överlag, säger Erik.

  Finn Filén, överläkare på Venhälsan, berättar också att man sett en minskning av fall, framförallt under mitten av augusti. Sedan dess har det ökat lite men inte till de nivåerna som man såg under juli. Venhälsan har dock fortfarande fullt upp med att hantera situationen.

  – Eftersom ett misstänkt fall av apkoppor tar längre tid än en vanlig undersökning för könssjukdomar stjäl detta fortfarande mycket resurser från den ordinarie verksamheten, säger Finn.

   

  Vaccin

  Under slutet av sommaren satte man igång vaccineringen mot apkoppor. Men doserna är begränsade och till en början vaccinerade man endast personer som varit utsatta för en direkt risk, det vill säga att de hade varit i nära kontakt med någon som fått apkoppor bekräftat. I september blev det godkänt att ge vaccinet på ett nytt sätt så att varje ampull vaccin ska räcka till fler personer så att vaccineringen kan breddas. Nu från oktober har tider släppts som är öppna för alla att boka i Stockholm. Läs mer här! 

  – Det kom studier som visade att man kunde ge vaccinet i mycket lägre doser om man gav vaccinet i huden istället för under huden. Detta ger en mer effektiv påverkan på immunförsvaret vilket leder till att man får ut fler doser ur varje ampull vaccin, säger Erik Sturegård.

  – Det gör att vi nu kunnat börja vaccinera personer även i förebyggande syfte och inte bara till de som varit utsatta för en direkt risk. Trots detta råder idag fortfarande en ganska rejäl vaccinbrist och de som erbjuds vaccin idag är de som löper störst risk att exponeras för apkoppsviruset. Man försöker säkra fler doser vaccin genom upphandlingar inom EU, men när vi kommer få tag på fler doser vaccin till Sverige är fortfarande oklart, säger han.

   

  Finn Filén, Venhälsan.

   

  Vaccin prioriteras till de som är mest utsatta

  Redan från början beslutades det av smittskyddsläkarna i de största regionerna (Stockholm, Göteborg och Malmö) att man skulle prioritera vaccin till de grupper som drabbats hårdast av apkoppor. Det är främst män som har sex med män som uppfyller kriterierna för PrEP samt män som har sex med män som lever med hiv. Inom dessa två grupper finns det även en prioritering kring att de som löper störst risk för infektion blir erbjudna vaccin först.

  I Stockholm  kontaktas de personer som är aktuella för vaccin via appen “Alltid öppet”. Om det noteras när en person ska kontaktas att den inte använder appen kontaktas denne istället via telefon.

  – Vaccineringen går mycket bra hos oss! I dagsläget har vi erbjudit över 800 personer vaccin. Som det ser ut nu är det vården som kontaktar personer för vaccin men i framtiden när det finns fler doser säkrade kommer man förhoppningsvis kunna boka in sig själv, säger Finn Filén.

  Nu har ett antal vaccindoser släppts för alla att boka på appen “Alltid Öppet”. Tider finns tillgängliga succesivt utifrån tillgång på vaccindoser. Läs mer här!

  Är den minskade spridningen ett resultat av vaccinet? 

  – Att kurvan gått ned från de högre siffrorna i juli är otroligt glädjande men ingen har ännu kunnat presentera en tydlig förklaring till varför. Minskningen har setts i flera länder där vaccinering började tidigare och inte bara i Sverige. Men en intressant aspekt är att minskningen sågs redan innan vaccineringen startade i Stockholm, säger Finn.

  Venhälsan upplever de att personer som kommit till mottagningen har nåtts av de budskap som gått ut om spridningen av apkoppor. De har tagit till sig av informationen om att apkoppor kan vara mycket obehagligt och smärtsamt, och att det är något att se upp för.

  Folkhälsomyndighetens bild är att beteendeförändringar inom communityt har varit väldigt viktiga för att bromsa spridningen och detta är ett tecken på att budskapen har nått ut. Detta i kombination med vaccinering är viktigt för att stoppa utbrottet, säger Erik Sturegård

  I dagsläget är det svårt att säga hur spridningen kommer se ut framöver. Enligt Folkhälsomyndigheten tyder mycket på att den kommer fortsätta att minska. Många länder är redan igång med vaccinationen vilket förhoppningsvis kommer ge resultat men det är svårt att vara säker eftersom det inte är en strikt sexuellt överförbar infektion. Dessutom förutsätter det att vaccinet håller det alla hoppas på i frågan om effektivitet. Risken finns fortfarande att viruset skulle kunna börja sprida sig på ett annat sätt även om det inte är så troligt.

  – Även om kurvan går nedåt är det fortfarande viktigt att vara uppmärksam på symtom och fortsätta iaktta en viss försiktighet med sina sexuella äventyr tills spridningen planat av eller tills man fått vaccin, säger Finn Filén.

   

  Lyckad spridning av information

  – Något jag gärna vill nämna är hur stor hjälp vi har haft av traditionella och sociala medier i att från dag ett få ut budskapet. Intresset för apkoppor har varit mycket stort även från större medier och vi alla på Venhälsan har hjälpts åt i att försöka informera sakligt. Det har även varit glädjande hur bra samarbete vi har haft med Smittskydd Stockholm, Folkhälsomyndigheten, Vårdhygien, SLSO och alla andra aktörer som varit inblandade. Alla har gjort så mycket de kunnat för att hjälpa upp situationen, säger Finn Filen.

  Har du haft några nya nära hudkontakter, exempelvis sexuella kontakter, de senaste veckorna? Har du också hudutslag med blåsor och sår på könsorgan, analt eller runt munnen?

  Kontakta 1177 för rådgivning!

  Håll dig uppdaterad kring situationen med apkoppor på www.fohm.se/apkoppor

   

   

  Var denna artikel värdefull?