fbpxFAQ - sex och corona - Sexperterna
  Aktuellt

  FAQ – sex och corona

  Borde jag ha mindre sex under coronapandemin?
  Kort svar njaa, folkhälsomyndigetens rekommendation är social distansering vilket också innebär mindre tillfälliga kontakter vid sex. Vi ska försöka minska våra fysiska möten med andra personer så mycket som möjligt. Om du väljer att ha sex ändå är det bäst att försöka hålla sig till så få partners som möjligt. Sex med sig själv innebär ingen risk för corona. Läs gärna vår text om sex och corona.

   

  Kan corona smitta via sperma?
  Risken för överföring av det nya coronaviruset vid sex är stor, inte pga att det överförs sexuellt, utan för att man ofta utbyter kroppsvätskor under sex, som exempelvis saliv och svett.
  En liten studie som gjorts nyligen i Kina visar på att man kan hitta coronaviruset i sperma, men det är oklart om det kan överföras från en person till en annan via den vägen.

   

  Jag bor tillsammans med min partner, borde vi sluta ha sex under coronapandemin?
  Den sociala distanseringen påverkar inte folk som bor tillsammans lika mycket. Om ni bor tillsammans och en av er får en coronainfektion är det ganska säkert att att övriga personer i hushållet också får en coronainfektion oavsett om ni har sex eller inte. Om någon av er jobbar inom ett särskilt yrke som är påverkat av corona, som vården eller äldrevården, får ni förhållningssätt direkt ifrån arbetsgivaren om de anser det nödvändigt.

   

  Jag är hiv+ är jag en riskgrupp för corona?
  Det finns idag inget som pekar på att coronavirustet skulle vara mer farligt för personer som lever med en välbehandlad hivinfektion. Om du av andra anledningar befinner dig i en riskgrupp eller har frågor om hiv och corona så har Posithiva Gruppen  i samarbete med Noaks Ark bra information och stöd på sina hemsidor.

   

  Skyddar kondom mot corona?
  Det finns inga bevis på att kondom skyddar mot corona. Corona är en luftvägsinfektion som oftast överförs via droppsmitta från hostningar och nysningar. Det mest effektiva sättet att skydda sig mot corona idag är att tvätta händerna och social distansering. Det vill säga, att vi håller avstånd till andra personer och försöker minska fysiska möten så mycket som möjligt.

   

  Jag har ångest över coronapandemin vad ska jag göra?
  Det är vanligt att känna oro och ångest under en kris. Om du känner dig mycket orolig eller stressad finns det några saker du kan göra för att själv hantera din oro eller stress:

  • Forstätt med dina vanliga rutiner så gott det går.
  • Försök hålla dig sysselsatt med saker som du mår bra av.
  • Om du känner att nyheterna gör dig mer orolig eller får dig att må dåligt – testa att begränsa tiden du tittar eller lyssnar på nyheter och använder sociala medier.
  • Det sprids mycket felaktig information i kristider som kan bidra till oro. Det är viktigt att du hämtar din information om corona från tillförlitliga källor som Folkhälsomyndigheten, krisinformation.se, Sveriges Radio och Sveriges Television.
  • Om du känner att du behöver prata med någon finns det hänvisningar på krisinformation.se
  • Om du är hiv+ och upplever oro eller har frågor om corona erbjuder Posithiva Gruppen tillsammans med Noaks Ark stöd

  Var denna artikel värdefull?