Sedan några år tillbaka har både hepatit A och B ökat runt om i Europa och i Sverige. De utbrott av hepatit A som skett i Sverige har främst varit…

Läs mer