fbpxEnd hiv stigma - Sexperterna

SILENCE = STIGMA

Hiv idag är inte som igår. Trots detta lever mycket stigma och många fördomar om hiv kvar. Det vill vi ändra på...

Hiv igår och idag

På 1980-talet, när hiv först upptäcktes, drabbades bögar och transpersoner hårt. Samhällets fördomar och diskriminering förstärktes av den rädsla och okunskap som omgav hiv. Många förknippade hiv med en dödsdom och det fanns få behandlingsalternativ. Missuppfattningar om hur viruset spreds ledde till ännu starkare stigmatisering av bögar och transpersoner, vilket skapade en atmosfär av skam och isolering.

Idag har vi gjort stora framsteg inom forskning och behandling av hiv. Modern medicin gör att personer som lever med hiv kan leva långa och hälsosamma liv. Antiretrovirala läkemedel kan sänka virusmängden i blodet till omätbara nivåer, vilket betyder att hiv inte kan överföras vid sex. 

Trots dessa framsteg kvarstår mycket stigma och fördomar, särskilt mot bögar och transpersoner som lever med hiv. Okunskap och felaktiga uppfattningar om hiv och livskvalitet fortsätter att leda till diskriminering och social isolering för många inom vårt community.

Vad kan vi göra?

För att bekämpa stigma och fördomar kring hiv behöver vi sprida kunskap, förståelse och vara schyssta mot varandra. Här är några steg vi alla kan ta:

Utbildning:  Lär dig själv och andra om hiv – hur det sprids, hur det behandlas och hur det inte sprids. En bra början är att läsa någon av våra texter om hiv: 

VAD ÄR HIV?
VAD ÄR SMITTFRI HIV?
HUR ÖVERFÖRS HIV?

Öppenhet:  Prata öppet om hiv och visa stöd för personer som lever med hiv. Genom att vara öppna och stödjande kan vi bryta tystnaden och minska skammen

Empati:  Behandla alla människor med respekt och empati. Förstå att hiv kan drabba vem som helst och att det inte definierar en persons värde eller identitet.

Aktivt motverka diskriminering:  Om du ser eller hör om någon som diskrimineras på grund av hiv, säg ifrån. Stöd policyer och organisationer som skyddar rättigheterna för personer som lever med hiv.

Genom att kämpa tillsammans kan vi skapa ett samhälle där ingen, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet, behöver känna sig stigmatiserad eller diskriminerad på grund av hiv. Tillsammans kan vi stoppa hivstigma och skapa en mer inkluderande och förstående värld.

Har du koll på hiv?

Gör vårt quiz!

END HIV STIGMA

Var denna artikel värdefull?